Maiquer Food Co., Clean Room

Агаарын шүршүүрийн өрөө

Цэвэр өрөөний коридор

Цэвэр өрөөний цонх, цонх

Цэвэр өрөөний лаборатори

Цэвэрхэн өрөө

Боловсруулах өрөө