Meihua групп амин хүчилтэй цэвэрхэн өрөө

Цэвэр өрөөний коридор

Цэвэр өрөөний талбай

Цэвэр өрөөний хана, тааз

Цэвэр өрөөний цонх

TEKMAX хяналтын систем