Боао био-эмийн инсулины семинар

AHU өрөө

Цэвэр өрөөний коридор

Цэвэр өрөөний цонх, цонх

Цэвэр өрөөний талбай

Эмийн тоног төхөөрөмж

Дамжуулах хоолойн ажил